• Maatwerk
  • Betrokken en deskundige hulp

Anticiperende rouw

Soms is het mogelijk om je alvast voor te bereiden op een toekomstig verlies. Dat kan bijvoorbeeld bij een langdurige ziekte of een traag aftakelingsproces. Door het rouwproces al eerder in te zetten (anticiperend op wat zal gaan gebeuren), zal dat meestal soepeler verlopen. Bij anticiperende rouw is men dus min of meer voorbereid op het werkelijke overlijden. Je kunt bijvoorbeeld gezamenlijke herinneringen ophalen en het leven van de stervende, met zijn hoogte- en dieptepunten, doornemen. Of onopgeloste gevoelens of onuitgesproken zaken alsnog behandelen. Een langlopend conflict kan worden uitgesproken, zodat de zieke of oudere rustig kan sterven. Anticiperende rouw gebeurt meestal spontaan zodra men beseft dat de naaste gaat overlijden.