• Maatwerk
  • Betrokken en deskundige hulp

Cognitieve Gedragstherapie (CTG)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag.

CGT is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Jouw (levens)verhaal is echter wel van belang. Samen met de therapeut moet je er namelijk eerst achter komen hoe de vervormde, 'foute', denkgewoonte is ontstaan. Door oefeningen, in het echte leven en door allerhande huiswerk kom je gaandeweg tot nieuwe gedachten en ander, positiever, gedrag.