• Maatwerk
  • Betrokken en deskundige hulp

Gecompliceerde rouw

Als ernstige problemen met het rouwproces ontstaan, spreekt men van gecompliceerde rouw. Doorgaans is daarvan pas sprake bij zeer ernstige problemen met de aanpassing aan het verlies en er een vorm van rouw ontstaat die de geest en emoties volledig overneemt en niet meer loslaat.