• Maatwerk
  • Betrokken en deskundige hulp

Hechtingsstoornis

Onveilige hechting - hechtingsproblematiek

Wanneer je als kind onveilig gehecht bent, geeft dat geen vertrouwen in jezelf en in anderen. Dit heeft gevolgen voor het aangaan en in stand houden van relaties. Je verkent je omgeving minder en leert minder.

Hechtingsproblematiek heeft dus een negatief effect op jouw cognitieve ontwikkeling. Daarnaast kun je problemen hebben met het aanvaarden van gezag. Hechtingsproblematiek kan ook de oorzaak van lichamelijke klachten zijn.


Er zijn drie vormen van onveilige hechting:

- Onveilig vermijdend gehecht

- Onveilig afwerend gehecht

- Gedesorganiseerd gehecht

- Onveilig vermijdend gehecht

Wanneer je als kind onveilig vermijdend gehecht bent, heb je geen vertrouwen in de beschikbaarheid van je opvoeder gehad. Je vermijdt het contact en reageert nauwelijks als jouw opvoeder terugkomt na afwezigheid.

Daarentegen heb je wel vaak plezierig contact met vreemden. Dit kan een valkuil zijn bij signalering, want het lijkt allemaal wel mee te vallen. Als onveilig vermijdend gehecht kind onderdruk je angst en gedraag je je quasi zelfstandig.

Deze vorm van hechting kan ontstaan wanneer je als kind vaak afgewezen of verwaarloosd werd of veel verschillende opvoeders hebt gehad.

- Onveilig afwerend gehecht

Wanneer je als kind onveilig afwerend gehecht bent, geeft het aan dat je onzeker was over de beschikbaarheid van jouw opvoeder. Je hebt waarschijnlijk vaak op een ‘zielige’ en claimende manier contact gezocht. Je zocht op een  afwerende wijze contact. Dat klinkt tegenstrijdig, dat is het ook.

Deze vorm van hechting kan ontstaan wanneer je als kind niet de aandacht op het goede moment kreeg of niet in de juiste mate. Afwerende hechting kan zich ook ontwikkelen als jouw opvoeders erg onberekenbaar waren.

- Gedesorganiseerd gehecht

Wanneer je als kind gedesorganiseerd gehecht bent, laat je tegenstrijdig gedrag zien: chaotisch, angstig, bizar. Voor jou was je de opvoeder een bron van angst, maar tegelijk ook jouw beschermer. Je gaat op een wisselende manier met afscheid nemen om en je kan dan ineens verstillen of bang worden. Als kind zocht je contact met je opvoeders maar dan ineens kon je je ook bedenken om het niet te doen.

Deze vorm van hechting kan ontstaan door verwaarlozing, mishandeling, misbruik en/of dreigementen.


Therapie

Hechtingsproblematiek is complex en het therapie traject ervan is niet makkelijk. Het herstellen van deze schade is nagenoeg niet mogelijk het leren accepteren en een betere manier vinden om met beklemmende situaties en/of emoties om te gaan wel.