• Maatwerk
 • Betrokken en deskundige hulp

Privacy statement:

Praktijk Hart vs Brein hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk Hart vs Brein met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing
  Dit privacystatement is van toepassing op de (potentiële) patiënten van wie Praktijk Hart vs Beain persoonsgegevens verwerkt.
 2. Verwerking van persoonsgegevens
  Praktijk Hart vs Brein verwerkt persoonsgegevens die:
  • de betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren) aan Praktijk Hart vs Brein heeft verstrekt, zoals contactgegevens, persoonsgegevens of gegevens omtrent de klacht
  • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers
 3. Doeleinden verwerking
  Praktijk Hart vs Brein verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • het uitvoeren van een trajectovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden
  • het onderhouden van contact, en het terugkoppelen van informatie naar de betrokkene
 4. Rechtsgrond
  Praktijk Hart vs Brein verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrond: uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een trajectovereenkomst
 5. Verwerkers
  Praktijk Hart vs Brein heeft voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) ingeschakeld die volgens de gestelde wetgeving de persoonsgegevens voor Praktijk Hart vs Brein verwerken. Praktijk Hart vs Brein sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.                                                       Dossiervorming: MijnDiad                                                                                                                                           
 6. Persoonsgegevens delen met derden
  Praktijk Hart vs Brein deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van het traject of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Hart vs Brein deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
 7. Bewaren van gegevens
  Praktijk Hart vs Brein bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is en hanteert een bewaartermijn voor de gegevens van ten minste 3 jaar na het einde van een trajectovereenkomst of tot wanneer de praktijk sluit. Cliënten zullen dan geïnformeerd worden. 
 8. Wijzigingen privacystatement
  Praktijk Hart vs Brein kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk Hart vs Brein gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 9. Rechten, vragen en klachten
  U heeft het recht om Praktijk Hart vs Brein te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk Hart vs Brein.