• Maatwerk
  • Betrokken en deskundige hulp
Onderken en bestrijd uitstelgedrag
Alle begin is moeilijk. Dat geldt zeker voor het schrijven. Vandaar dat we ongelooflijk vindingrijk zijn in het bedenken van uitvluchten om het op de lange baan te schuiven. Wat is er tegen dit uitstelgedrag te doen? Vooral je bewust zijn van dit uitstelgedrag en je ertegen verzetten. Je bent nooit "klaar" voor het schrijven. Maak daarom met jezelf een harde afspraak over het tijdstip waarop je er uiterlijk aan begint - en houd je aan die afspraak!
Onderbreken van het schrijfproces
Onderbreek het schrijfproces zo min mogelijk voor correcties. Schrijven en corrigeren zijn activiteiten die haaks op elkaar staan en elkaar in de weg lopen. Corrigeren vereist koele, afstandelijke objectie, terwijl de emotionele scheppingsdrang noodzakelijk is voor de therapie. De autmatische spelling-, grammatica- en stijlcontroles kunnen je daarbij voor de voeten lopen. Schakel ze tijdens de therapie uit.
Houd het verhaal in beweging
Ben je eenmaal begonnen met schrijven, probeer de vaart erin te houden. Zet je gedachten op papier, voor ze je kunnen ontsnappen. Houd het verhaal in beweging. Het moet als het ware zichzelf beginnen te vertellen.
Schrijf zo lang mogelijk
Korte schrijfsessies leveren meestal weinig op, doordat je na een pauze altijd eerst weer enige tijd in het verhaal moet inleven voor je er verder aan kunt werken. Probeer daarom de vragenlijst af te ronden en/of minimaal 45 minuten achter elkaar door te schrijven.