• Maatwerk
  • Betrokken en deskundige hulp

Test ben ik een KOPP-Kind?

KOPP-kinderen groeien op of zijn vaak opgegroeid in een onveilige thuissituatie. Hierdoor ontwikkel je of heb je mechanismen ontwikkeld die in de oude gezinssituatie nodig zijn/waren, maar in het volwassen leven straks/nu ingewikkeldheden met zich mee brengen.

N.B. daar waar ouder(s) staat kan ook opvoeders worden gelezen.