• Maatwerk
  • Betrokken en deskundige hulp

Afspraak 

Het traject begint met een intakefase om je klachten, jouw persoonlijke situatie en jouw hulpvraag in kaart te brengen. Gesprekken duren 50 minuten. Invullen van vragenlijsten vormt een vast onderdeel van deze eerste intakefase en helpt om een helder inzicht in jouw situatie te krijgen.

Zo kan ik mij beter voorbereiden op het gesprek, en kan ik ook de ontwikkeling in jouw klachten tijdens en bij afsluiting van het traject goed volgen.

Mocht tijdens de intake blijken dat je beter elders geholpen kunt worden, krijg je advies en wordt je verwezen naar jouw huisarts met eventueel een toelichtende brief zodat deze je verder kan verwijzen. 

Aan het eind van de intakefase (meestal 1 gesprek en online vragenlijsten) wordt in onderlinge overeenstemming een trajectplan opgesteld. Hierin wordt opgenomen wat er aan de hand is, wat er gedaan kan worden (doelen en prognose) en op welke manier gewerkt gaat worden (vorm van therapie) en hoeveel zittingen het traject naar verwachting zal duren. Op grond hiervan wordt het traject vorm gegeven.  

Frequentie gesprekken:

De frequentie van de gesprekken zal doorgaans 1 keer per 3 a 4 weken zijn. 

Therapievormen:

Testen en advies

Cognitieve gedragstherapie

ACT

Narratief

Voortgang

De voortgang wordt regelmatig geëvalueerd. Het trajectplan wordt waar nodig bijgesteld. Evaluatie vindt zo vaak als nodig plaats, in ieder geval aan het einde van en bij afsluiting van het traject. Bij afsluiting wordt ook besproken of nazorg nodig is.

Het resultaat verschilt van persoon tot persoon. In sommige gevallen zal de klacht na het traject geheel verdwenen zijn of een persoonlijke ontwikkeling in gang gezet zijn. In andere gevallen heeft men geleerd hoe met een klacht om te gaan teneinde er zo weinig mogelijk hinder van te hebben. De meeste mensen voelen zich na het traject veel prettiger dan daarvoor.

Waarom hulp vragen?

De meeste mensen maken eens of enkele malen in hun leven een moeilijke periode door. Vaak lukt het om problemen alleen of met behulp van goede bekenden op te lossen, Maar niet altijd. Een van de signalen dat problemen zich niet of onvoldoende oplossen, is het ontstaan van psychische of psychosomatische klachten. In dat geval kan het goed zijn om een deskundige op dit gebied te raadplegen.