• Binnen 3 dagen starten
  • Maatwerk
  • Betrokken en deskundige hulp

Onderzoek

Bij een psychologisch onderzoek wordt op een geordende manier informatie verzameld via afname van vragenlijsten en testen, met als doel de hulpvraag concreet te krijgen.

Doel van het onderzoek?

Het doel van een onderzoek is: het beter begrijpen van je klachten en het geven van advies voor eventuele verdere trajecten. De resultaten geven inzicht in je klachten en kunnen helpen bij het vinden van geschikte ondersteuning. 

Hoe verloopt het onderzoek?

  • Je wordt uitgenodigd voor het onderzoek. Dit gebeurt online in een beveiligde omgeving.
  • Vervolgens vul je een aantal vragenlijsten in en soms volgt een test.
  • Je krijgt uitleg over de tests, opgaven, vragenlijsten* en antwoordt op eventuele door jou gestelde vragen. Dit traject duurt ongeveer één week. De keuze voor de tests en vragenlijsten is afhankelijk van het resultaat en de hulpvraag.

*Multidimensionale vragenlijst over psychische en lichamelijke klachten

  Autonomie binnen het systeem

  Klachten paradox

Na het onderzoek

Na het onderzoek worden de resultaten uitgewerkt in een rapport die je online ontvangt.