• Maatwerk
  • Betrokken en deskundige hulp

Therapeutisch schrijven

Schrijven als therapie | Praktijk Hart vs Brein

Op weg naar naar spoedig herstel met de online en effectieve methode van schrijftherapie.


Therapeutisch Schrijven 

Schrijven als therapie. Tijdens het vraag gestuurd schrijven, leer je van alles over je eigen patronen die zich spiegelen in je schrijfstijl. Je leert nieuwe verbanden te leggen en vooral oude verbanden voor jezelf ter discussie te stellen en te weerleggen.

Door je levensverhaal te (her)schrijven en te herhalen, schoon je jezelf en je verhaal op. Door je verdriet, woede, onmacht, liefde te uiten op papier, wordt de pijn achter de "blokkade emoties" zichtbaar. Door te schrijven, wordt je levensverhaal meer vloeibaar. 

Het schrijven zorgt voor een diepgaande verandering in gedachten, gevoelens, perspectieven, overtuigingen en gedragingen.


Therapeutische schrijven is er eentje van en voor de lange termijn

Het gaat niet van de een op de andere dag, maar schrijven werkt transformatief en therapeutisch. En die heling vindt plaats in de herhaling, je verhaal schrijven en herschrijven, en niet opgeven op het moment dat je dat het liefst zou willen doen. Het gaat om de kunst die wanhoop juist in te zetten, er bij te stil te staan, op een liefdevolle manier, er door heen te bewegen en je er niet door te laten afschrikken. Een dieptepunt is vaak een omslagpunt.


Schrijftraject - totaal 8 weken

  • Het is belangrijk om een doel te hebben.
  • Een einddatum kan werken als een krachtige magneet.

Door jouw grote doel op te splitsen in kleine overzichtelijke stappen zorg je ervoor dat de kans van slagen veel groter wordt. Tijdens deze 8 weken volgen we een persoonlijk en op maat afgestemd traject, waarin je vraag gestuurd je levensverhaal gaat (her) schrijven. Het zorgt ervoor dat je overzicht houdt en dat je op koers blijft. Dus begin stapje voor stapje en begin met 12 overzichtelijke weken.

Schrijftherapie | Praktijk Hart vs Brein

Het traject

Het traject begint met een intakefase om jouw klachten, je persoonlijke situatie en je hulpvraag in kaart te brengen. Invullen van vragenlijsten vormt een vast onderdeel van deze eerste intakefase en helpt om een helder inzicht in jouw situatie te krijgen. Zo kan ik mij beter op het traject voorbereiden, en kan ik ook de ontwikkeling in je klachten tijdens en bij afsluiting van het traject goed volgen.

Mocht tijdens de intake blijken dat je beter elders geholpen kunt worden, krijg je het advies en word je verwezen naar je huisarts met eventueel een toelichtende brief zodat deze jou verder kan verwijzen.

Het traject wordt persoonlijk afgestemd en bestaat verder uit diverse schrijfopdrachten en vragenlijsten gericht op de hulpvraag. Tijdens het traject zal ik je voorzien van extra informatie en/of feedback geven. Uiteraard heb je ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

Aan het eind van de intakefase wordt in onderlinge overeenstemming een plan opgesteld. Hierin wordt opgenomen wat er aan de hand is, wat we kunnen gaan doen en op welke manier gewerkt gaat worden. Op grond hiervan wordt het traject vorm gegeven.


Voortgang

De voortgang van het traject wordt na vier weken aan de hand van het plan geëvalueerd. Het plan wordt waar nodig bijgesteld. Evaluatie vindt zo vaak als nodig plaats, in ieder geval aan het einde van het traject. Bij afsluiting wordt ook besproken of nazorg nodig is.

Resultaat

Het resultaat verschilt van persoon tot persoon. In sommige gevallen zal de klacht na het traject geheel verdwenen zijn of een persoonlijke ontwikkeling in gang gezet zijn. In andere gevallen heb je geleerd hoe met een klacht om te gaan teneinde er zo weinig mogelijk hinder van te hebben.