• Maatwerk
  • Betrokken en deskundige hulp
Therapeut Rolde.jpg

Ellen Verdenius

Ellen is vooral een narratieve en provocatieve therapeut die werkt op basis van ACT.

Cognitieve en narratieve therapie gaat er vanuit, dat men over dingen, die gebeurd zijn, nu gebeuren of zouden kunnen gaan gebeuren, soms verkeerde gedachtes of interpretaties heeft. Dat noemen we irrationeel. Ze kloppen niet met de objectieve werkelijkheid. ACT heeft als insteek dat je niet alles kunt oplossen in het leven, maar leert te accepteren en een betere manier vindt om met beklemmende situaties en/of emoties om te gaan.  

Ellen probeert met jou die gedachtes op te sporen (die je vaak al heel lang koestert en echt niet als irrationeel ervaart) en uit te dagen deze te weerleggen of onwaarschijnlijker te maken.

Mooie mix van goed contact en uitdaging

De meeste mensen hebben al vele malen bedacht wat ze anders en beter zouden kunnen doen. Maar het daadwerkelijk doen, blijkt vaak erg moeilijk. Ellen zorgt voor een mooie mix van goed contact en uitdaging. 

Ellen gelooft in de kracht van persoonlijk contact en daarom streeft zij ernaar om trajecten zo persoonlijk mogelijk te maken. 

Opleidingen

  • Verlies en Rouw
  • Cognitieve Gedragstherapie 
  • Acceptance and commitment therapy
  • Klinische psychologie I & II
  • Mediation en Conflictbemiddeling