• Maatwerk
  • Betrokken en deskundige hulp

Mag ik van mijn werkgever verwachten dat hij het traject betaalt?

De meeste werkgevers hebben (jaarlijks) budget voor duurzame inzetbaarheid, persoonlijke ontwikkeling, opleiding of verzuimpreventie.

Werkgevers profiteren van werknemers die werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Deze werknemers zijn tevredener, bewaken beter hun balans, worden minder snel ziek, werken met meer passie en zijn efficiënter.

Werkgevers hebben baat bij gemotiveerde, gefocuste en effectieve medewerkers.

Burn-out preventie

Een coachtraject wordt als zeer effectief ervaren. Via de Arbo-dienst van jouw bedrijf kun je in het kader van burn-out preventie ook een vergoeding aanvragen.

Is persoonlijke ontwikkeling dan niet iets persoonlijks?

Daarom zijn de gesprekken vertrouwelijk, ook als je werkgever betaalt.

Een werkgever hoeft alleen jouw doel te kennen op hoofdlijnen. En dat kan bijvoorbeeld zijn: het vinden van een betere balans, het beter leren omgaan met stress, of het ontdekken van energiebronnen en energielekken. Gedetailleerder hoeft een werkgever jouw doel niet te weten.

Hoe kaart ik het aan?

Gewoon vragen, wees voor zover dat kan open en eerlijk.

Voor de werkgever:

  • Werkgeverstraject: een therapie-traject met extra aandacht voor re-integratie of preventie van uitval. Werkgevers kunnen informatie en een offerte aanvragen via het contactformulier.