• Maatwerk
  • Betrokken en deskundige hulp

Zorgverzekeraar

Praktijk Hart vs Brein werkt contractvrij. 

Vanuit Praktijk Hart vs Brein is ervoor gekozen om contractvrij te werken. Dit geeft de ruimte om therapie te geven die passend is aan de hulpvraag en niet volgens het door de zorgverzekeraar vastgestelde kader. Dit heeft als keerzijde dat er geen vergoeding mogelijk is.

Verplicht eigen risico
Voor iedereen van 18 jaar of ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag dat je zelf betaalt als je zorgkosten maakt die vallen onder de basisverzekering. Het verplicht eigen risico in 2021 bedraagt €385,- per verzekerde.