• Maatwerk
  • Betrokken en deskundige hulp

Therapie, voor wie?

Er is een traject mogelijk voor verschillende psychische problemen. Vanuit praktijk Hart vs Brein worden trajecten aangeboden aan:


Volwassenen (vanaf 18 jaar) met de volgende klachten:


Klachten waarvoor er geen begeleiding wordt geboden zijn:

  • psychotische stoornissen
  • ernstige eetproblematiek
  • verslaving
  • klachten waarvoor binnen de ambulante setting van de privépraktijk te weinig ondersteuning geboden kan worden
  • klachten waarvoor elders een specifieke behandeling geboden kan worden

Heb je met spoed hulp nodig, neem dan contact op met de dienstdoende huisarts. Zo nodig verwijst de arts je naar de crisisdienst van de GGZ, of de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis.