• Maatwerk
  • Betrokken en deskundige hulp

Wat is seksueel misbruik?

Onder seksueel misbruik wordt verstaan dat iemand wordt gedwongen om seksuele handelingen te ondergaan of uit te voeren. Dit varieert van begluurd worden of moeten toezien bij seksuele handelingen tot betasting en verkrachting.  In het geval van misbruik heeft het slachtoffer niet het gevoel te kunnen weigeren of zich aan de situatie te kunnen onttrekken. Bijvoorbeeld doordat er psychologische druk wordt uitgevoerd, doordat er sprake is van een machtsverhouding of omdat iemand wordt gechanteerd of bedreigd met fysiek geweld. Ook seksueel geweld in partnerrelaties valt onder seksueel misbruik.

Vroegkinderlijk misbruik

Wanneer je denkt dat je vroeg-kinderlijk misbruik hebt overleefd door je af te snijden van je gevoelsleven en door de misbruikervaring als het ware niet van jou te maken, maar als 'vreemd' of 'niet eigen' te beschouwen, blijkt dit mechanisme van vergeten en verzwijgen helaas vaak niet te werken. 

Seksueel misbruik komt frequent voor en kan na tientallen jaren nog een grote invloed hebben.

Tussen schuld, schaamte en verdriet blijft woede het langst overeind.

Therapie

We zien vaak dat mensen het lastig vinden om te praten over wat ze hebben meegemaakt en dat herinneringen zijn verdrongen. Dit is heel normaal. Toch is het goed om iemand in vertrouwen te nemen. Door erover te praten/schrijven kunnen emoties een uitweg vinden en kan wat er gebeurd is lichter worden voor je. Het is nooit te laat om hulp te vragen.

Het is belangrijk te weten dat je het niet alleen hoeft te doen. Samen gaan wij het traject zo goed mogelijk vormgeven. Praktijk Hart vs Brein vindt het belangrijk om maatwerk aan te bieden. Dit betekent dat we het traject zo goed mogelijk laten aansluiten op je persoonlijke wensen en geschiedenis. Beslissingen omtrent de doelen en de inhoud en vorm van het traject nemen we dan ook samen.