• Maatwerk
  • Betrokken en deskundige hulp
Vroeg kinderlijk misbruik

Vroeg kinderlijk misbruik

De laatste jaren is gebleken dat vroeg seksueel kinderlijk misbruik veel vaker voorkomt dan vroeger werd aangenomen. Seksueel misbruik kan in de jeugd later ingrijpende gevolgen kan hebben, zowel psychisch als lichamelijk

Seksueel misbruik leidt tot allerlei psychische en fysieke klachten, die vaak pas op veel latere leeftijd in verband gebracht worden met de ‘vroegkinderlijke traumatisering’ door het seksueel misbruik.

Pas als je ouder bent...

Gemiddeld zijn slachtoffers rond de veertig jaar als ze voor het eerst in therapie gaan. Het misbruik, dat in je kinderjaren is begonnen, ligt dan vaak al tientallen jaren achter je. Al die jaren heb je geprobeerd om het weg te stoppen, het kan zover gaan dat je het helemaal vergeten bent. Opeens kan er een besef komen wat je zelf als kind hebt moeten ondergaan. Wegstoppen is aanvankelijk een manier om te overleven, maar gaat ten koste van het vermogen om emoties te voelen en te uiten. Je vervlakt en zet een knop om, je gevoelens gaan op slot.

De gevoelloosheid kan zich zelfs fysiek uiten, dan voel je letterlijk geen pijn meer op bepaalde plekken. Daarnaast kun je nog een scala aan klachten krijgen waarvan de lichamelijke oorzaak niet duidelijk is. Denk aan psychische klachten zoals een negatief zelfbeeld, slapeloosheid, depressiviteit, dwanghandelingen, verslaving en zelf-beschadiging. Ook relatieproblemen of ongewenst kinderloos kunnen daar een onderdeel van zijn.

De misbruiker is familie

Er wordt verondersteld dat seksueel misbruik gepleegd door familieleden ernstiger gevolgen heeft dan seksueel misbruik gepleegd door anderen dan familieleden in relatie tot de mate van ingrijpendheid.

Als er sprake is van misbruik door een familielid, doen de pleger en overige gezinsleden vaak het hardst hun best dit binnenskamers te houden. Of ze dit nu moedwillig doen of niet, uit een reflex gooien ze alles in de strijd om het misbruik geheim te houden. De pleger presenteert zich als iemand met twee gezichten en de overige gezin/familieleden bestempelen het gedrag als ‘normaal’ en complete families gaan na het bericht over tot de orde van de dag. Hun overlevingsstrategie is dat het seksueel misbruik niet heeft plaatsgevonden.

Tussen schuld, schaamte en verdriet blijft woede het langst overeind.

We zien vaak dat mensen het lastig vinden om te praten over wat ze hebben meegemaakt. Dit is heel normaal. Toch is het goed om iemand in vertrouwen te nemen. Door erover te praten/schrijven kunnen emoties een uitweg vinden en kan wat er gebeurd is lichter worden voor je. Het is nooit te laat om hulp te vragen.