• Maatwerk
  • Betrokken en deskundige hulp

Rouwverwerking

Hoe ontstaat rouw?

Rouw ontstaat na een verlieservaring. Het verlies van een dierbare of naaste, maar ook na een scheiding, ontslag of een miskraam. Je voelt ook pijn en rouw bij ongewenste kinderloosheid, ziekte en abortus.

Hoe je met verlies omgaat, hangt af van wat je in je leven hebt meegemaakt en hoe je hebt geleerd om met ingrijpende situaties om te gaan.

Het leven lijkt gewoon door te gaan, maar voor jou is het leven voor altijd veranderd. Er lijkt een lege plek in je hart geslagen.

Verlies en rouw horen bij het leven; over het algemeen verlopen rouwprocessen ongecompliceerd. Toch kunnen om welke redenen dan ook complicaties ontstaan waardoor de realiteit van het verlies uit het oog raakt.

Onderscheid tussen rouw en depressie

Het onderscheid tussen rouw en depressie is dat bij rouw het gevoel van leegte en verlies op de voorgrond staat; bij depressie vooral een aanhoudend sombere stemming die niet gebonden is aan specifieke gedachten. Onverwerkte rouw kan uitlopen op een depressie.

Hoe ziet het rouwproces eruit?

Het is belangrijk om te weten dat rouwverwerking geen lineair proces is. Je kunt je de ene dag redelijk goed voelen, en de dag erna weer een dipje hebben. Iedereen verwerkt het verlies op zijn of haar eigen manier. Het verschilt per persoon hoe snel het verlies verwerkt wordt, en hoe sterk de emoties in het rouwproces zijn.


Veelvoorkomende symptomen van rouw zijn:

  • Lichamelijke reacties:  slaapproblemen, hyperactiviteit, verminderde of grotere eetlust, spanningshoofdpijn, energieverlies, soms dezelfde symptomen als destijds de inmiddels overledene had.
  • Emotionele reacties:  verdriet, eenzaamheid, angst, opluchting, schuldgevoelens, agressie, rancune, machteloosheid, pessimisme.
  • Cognitieve reacties: concentratieverlies, verminderde zelfwaardering, verwardheid, gespannenheid, preoccupatie met de overledene, hopeloosheid, gedachten over zelfdoding.
  • Gedragsmatige reacties: emoties uiten, geagiteerd zijn, teruggetrokkenheid, zoekgedrag, vermijding van personen of situaties, isolement.

Vormen van rouw


Taboe doorbreken

Deel je verdriet 

Rouw is een normale reactie op een verlies. Het is een proces dat men moet doormaken om daarna weer verder te kunnen gaan met leven.

Verdriet en rouw kunnen niet opgelost worden, toch kun je wel leren omgaan met de veranderingen die hebben plaatsgevonden.

De herinneringen een plek geven, het verlies en de gevolgen ervan integreren in je bestaan.

Rouwtherapie.jpg

Therapie

Met behulp van therapie op basis van ACT kan ik je helpen om te leren accepteren en een betere manier te vinden om met beklemmende situaties en/of emoties om te gaan.