• Maatwerk
 • Betrokken en deskundige hulp

Somberheid en Depressie

Als je depressief bent, zie je alles grauw en grijs. Je hebt geen zin om op te staan, geen energie en denkt waar doe ik het nog allemaal voor. Je merkt dat je gevoelloos wordt ( ofwel de omgeving merkt dit); je wordt prikkelbaar. Dit alles heeft op den duur invloed op je functioneren, je kunt je minder concentreren, raakt vermoeid en hebt een sombere stemming. De omgeving, negatieve jeugdervaringen, je aanleg (genetica), speciale gebeurtenissen, kunnen een rol spelen bij het ontstaan van een depressie.

Een depressie is te herkennen aan ten minste vier van deze symptomen:

 • Gedeprimeerde stemming gedurende het grootste deel van de dag.
 • Duidelijke daling van belangstelling in activiteiten die leuk zouden moeten zijn.
 • Veranderende eetlust en duidelijke gewichtstoename of gewichtsverlies.
 • Verstoord slaappatroon, slapeloosheid of meer slapen dan normaal.
 • Veranderingen in activiteitenniveaus, rusteloosheid of zich beduidend langzamer bewegen dan normaal.
 • Vrijwel alle dagen vermoeidheid of energieverlies.
 • Gevoel van schuld, hulpeloosheid, bezorgdheid, en/of vrees.
 • Verminderde capaciteit om zich te concentreren of besluiten te nemen.
 • Suïcidale gedachten.

Het aantal symptomen is een veelgebruikte maat voor de ernst van depressie.

Onderscheiden worden

 • licht (4-5 symptomen)
 • matig (6-7 symtomen) 
 • ernstig (8-9 symtomen)

Traject bij lichte somberheid en depressie

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste vormen in Nederland. Deze vorm van therapie kan goed bij depressieve klachten worden toegepast. Het biedt een goed alternatief voor behandeling met medicijnen. Cognitieve gedragstherapie pakt het probleem aan bij de bron en bestrijdt niet alleen de symptomen.

Binnen de cognitieve gedragstherapie wordt er vanuit gegaan dat het niet de situatie zelf is dat tot bepaalde gevoelens en gedragingen leidt, maar dat dit wordt veroorzaakt door de interpretatie van die situaties. Oftewel; iemand zijn gedachten (cognities) over een bepaalde gebeurtenis. Deze interpretaties en denkpatronen kunnen leiden tot depressieve gevoelens. Vaak komen ze onbewust en automatisch en lijkt het depressieve gevoel vanuit het niets te ontstaan.

Tijdens de cognitieve gedragstherapie worden de denkpatronen die verband houden met de depressie in kaart gebracht. Er wordt geleerd zich bewust te worden van de negatieve gedachten. Vervolgens wordt geleerd om deze gedachten af te wegen en te beoordelen of de gedachten wel terecht en passend zijn voor de situatie. Zo kan het zijn dat er een heel andere kijk op dingen ontstaat. Dit kan weer leiden tot minder depressieve gevoelens.

Traject bij een ernstige depressie

Bij een ernstige depressie verwijst Praktijk Hart vs Brein door.