• Maatwerk
  • Betrokken en deskundige hulp

Waar heeft jouw wieg gestaan?

Wie ben ik? Schrijftherapie | Hart vs Brein

Hoe je het ook wendt of keert, daar waar jouw wieg heeft gestaan, bepaalt grotendeels wie jij nu bent.

Wie hebben er voor jou gezorgd, toen je een baby was? Waren dit je biologische vader en/of moeder, waren dit pleeg of adoptieouders, waren het misschien hulpverleners of familieleden.

Je opvoeding, omgeving en ervaringen bepalen hoe jij de wereld ziet en ervaart. Deze denkwijze noemen we schema’s. Schema’s ontwikkel je in de loop der jaren, en worden sterk bepaald door je vroege ervaringen.

Onbewust hebben deze schema’s nog steeds invloed op je huidige leven. Met een schema wordt bedoeld: je opvattingen, emoties en houdingen over jezelf en de wereld om je heen, om gebeurtenissen te interpreteren en er betekenis aan te geven. Dit beïnvloedt en geeft vervolgens weer richting aan je gevoelens en gedrag. Het is een soort kompas.

Wat als je kompas afwijkt?

Wanneer je informatie vervormd interpreteert kan dit leiden tot heftige emoties en sociaal probleemgedrag. Misinterpretatie van informatie kan ontstaan doordat je als kind bepaalde ideeën hebt gekregen over jezelf en over anderen en deze zich hebben ontwikkeld tot een denkschema. Deze schema’s zijn ontstaan door schadelijke ervaringen in je kindertijd. Wanneer deze schema’s nooit positief zijn gecorrigeerd kunnen ze in je volwassen leven een negatieve invloed hebben en zijn het disfunctionele schema’s geworden.

Door herhaling van negatieve gebeurtenissen en geen positieve ontkrachtte ervaringen wordt een schema disfunctioneel en structureel. Ondanks dat het schema disfunctioneel is geeft het jou een vertrouwd gevoel en bepaalt het je identiteit. Je hebt geleerd om informatie te selecteren en passend te maken aan een voor jou vertrouwd schema. Het is daarom erg moeilijk om dit zonder professionele hulp te veranderen.  

Trauma

Disfunctionele schema’s zijn niet altijd het gevolg van traumatische ervaringen in de jeugd. Ze zijn echter wel destructief en ontstaan door herhaling van schadelijke ervaringen in de kindertijd en/of vroege volwassenheid.

Gevolgen

Disfunctionele of onaangepaste schema’s vormen een belemmering in het gezond functioneren met anderen. Dit kan o.a. gevolgen hebben als:

  • Stress
  • Angst/paniek
  • Depressie
  • Afhankelijkheid
  • Minderwaardigheid
  • Extreme aanpassing en onderwerping

Schemavermijding

Wanneer je door een disfunctioneel schema last ervaart van: woede, angst, verdriet of schuld kan het maken dat je de ervaringen die gekoppeld zijn het schema wilt vermijden door middel van onderdrukking en ontkenning.

Schemacompensatie

Dit verwijst naar processen/gedrag die je probeert toe te passen om de disfunctionele schema’s te compenseren. Een voorbeeld is hiervan om overdreven aandacht te vragen om het tekort tijdens je jeugd te compenseren. Dit zal zeer waarschijnlijk leiden tot een nieuwe afwijzing en tevens een bevestiging van het ontstane schema en de cirkel is rond.